Inloggen


Deze website is speciaal voor medewerkers van de meldkamer en klanten van de brandweerkorpsen in Zaanstreek Waterland.


Onder het kopje documenten downloads stellen wij een aantal documenten beschikbaar die voor alle medewerkers van de brandweer belangrijk kunnen zijn. Zo zijn daar de handleidingen van de pagers, mobilofoon en portofoon te downloaden. Tevens vindt u diversen formulieren zoals een aanmelding wijziging alarmeringsvoorstel waarin u een tijdelijke of definitieve wijziging tbv een alarmering van uw korps kunt aangeven. Dit laatste formulier is ALLEEN voor contactpersonen van de brandweerkorpsen in Zaanstreek Waterland.

Onze meldkamer is bezig met een kwaliteitsverbetering en dat kan alleen als u ons daarbij helpt. Heeft u een ervaring zowel positief als negatief, dan kunt u dit kenbaar maken via het daarvoor bestemde verbeterformulier. Wij stellen uw reacties zeer op prijs.

Heeft u vragen dan kunt u bellen met de meldkamer op 088-0613 555

 

 

Aktueel

De meldkamer is te bereiken via

Spoedmelding - 112

Geen spoed - (088) 0613 555
Spoed - (088) 0613 535